Kalmia Strong, MFA ('15)

Kalmia Strong, MFA ('15)